Loading...
KIDS WRAPs2018-11-10T00:42:45+02:00

W@W KIDS WRAPs

Throughout the Bible our Father God is constantly reminding us to be aware of the choices we make, because our choices have the potential to impact many lives through countless generations.
Our Kids WRAPs were born from a heart of being passionate about impacting the lives of our W@W moms and spiritual moms for the growth of God’s kingdom for the next generation. These monthly WRAPs are put together in a way that young children will easily understand the message of the Gospel and it creates a perfect opportunity for parents or carers of young children to open a door of discussion on the Biblical topic for the month.

Be sure to subscribe to receive your monthly KIDS WRAP.

Subscribe & Connect

W@W Kids WRAP 53A

Kersfees is ‘n ware Christusfees, want Jesus is vir ons gebore. Ons kersboomliggies herinner ons daaraan dat Jesus die beste geskenk ooit is, en dat Hy ons bron van Lewende Water is. Dit herinner ons ook dat ons, as kinders van God, Sy geluk en vrede kry, en elke dag in ons verhouding met Hom moet groei. Kom ons wees Jesus se ligdraers! “Verder, by ‘n ander geleentheid, het Jesus vir die mense gesê: ‘Ek is die lig vir die mensdom. Wie My aanhou volg, sal nooit in die duisternis leef nie, maar sal die lig hê wat lewe gee’.” Johannes 8:12 (NLV)

W@W Kids WRAP 53

Christmas is the celebration of the birth of Jesus Christ, our Lord. May our Christmas tree lights remind us that Jesus is our best gift ever received and the Light of this world. As children of God, may we find happiness and peace, and grow in our relationship with Him every day. Let us be light-bearers for Jesus! When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." (John 8:12)

W@W Kids WRAP 52A

Vreugde – Vreugde is meer as net om gelukkig te voel, dit is 'n geskenk van God wat deel vorm van wie ons is. VREUGDE beteken dat ons, ons hoop op God se beloftes en Sy getrouheid plaas, maak nie saak wat ons deurgaan nie. Hy is ons Goeie Herder, en Sy liefde vir ons bring VREUGDE in ons lewens! "Maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie ‘n wet nie." (Galasiërs 5:22-23)

W@W Kids WRAP 52E

Joy – Joy is more than just feeling happy. It is a gift from God that He puts in our hearts and is part of who we are. JOY means that, no matter what we face, we can put our hope in God's promises and His faithfulness. He is our Good Shepherd, and His love for us brings JOY into our lives! "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law." (Galatians 5:22-23)

W@W Kids WRAP 51E

Love – When the Holy Spirit comes to live in our hearts, we bear His fruit — the Fruit of the Spirit. The first of these fruits is love, and we must live love! God's love for us is so great that He sent His son Jesus to die for us. He also wants us to love others the way that He loves us. Sometimes it's hard, but that's why we have the Holy Spirit helping us! "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law." (Galatians 5:22-23)

W@W Kids WRAP 51A

Liefde – As die Heilige Gees in ons harte kom woon, dra ons Sy vrugte – die Vrug van die Gees. Die eerste van hierdie vrugte is liefde. Ons moet liefde uitleef! God se liefde vir ons is so groot dat Hy Sy seun, Jesus gestuur het om vir ons te sterf. Hy wil ook hê dat ons, ons naaste moet liefhê soos wat Hy ons liefhet. Soms is dit moeilik, maar daarom het ons die Heilige Gees wat ons help! “Maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie ‘n wet nie.” (Galasiërs 5:22-23)

Go to Top