W@W BLOG – Week 13

The position and deity of Jesus... Have you ever wondered what it means when we hear the words: ‘‘In the name of Jesus we pray’’ or ‘’By the authority given to me’’? What is it about Jesus that is so powerful? What’s the big deal about the authority and access He freely gives us?

W@W BLOG – Week 132019-01-03T17:29:33+02:00

W@W BLOG – Week 10

Ons Ware Identiteit (deel 2) - Meeste van ons kom by ‘n punt in ons lewens waar ons wonder oor die volgende vrae: “Wie is ek? Wat is my ware identiteit? Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Is ek wie God my geskape het om te wees?” Hierdie week kyk ons na Jesus. Dit is werklik net in en deur Hom wat ons, ons identiteit (as God se kinders wat na Sy beeld geskape is) kan verstaan, uitleef en Sy Koninkryk op aarde kan bevorder.

W@W BLOG – Week 102018-12-06T19:41:16+02:00

W@W BLOG – Week 11

The position and deity of Jesus... Have you ever wondered what it means when we hear the words ‘‘in the name of Jesus we pray’’ or ‘’by the authority given to me’’? What is it about Jesus that is so powerful? What’s the big deal about the authority and access He gives us?

W@W BLOG – Week 112019-01-03T17:12:06+02:00

W@W BLOG – Week 12

Ons Ware Identiteit (deel 2) - Meeste van ons kom by ‘n punt in ons lewens waar ons wonder oor die volgende vrae: “Wie is ek? Wat is my ware identiteit? Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Is ek wie God my geskape het om te wees?” Hierdie week kyk ons na Jesus. Dit is werklik net in en deur Hom wat ons, ons identiteit (as God se kinders wat na Sy beeld geskape is) kan verstaan, uitleef en Sy Koninkryk op aarde kan bevorder.

W@W BLOG – Week 122018-12-06T19:43:18+02:00

W@W BLOG – Week 9

How to follow the example of Jesus - While on earth, Jesus modelled, and through His example showed us how we ought to live and behave. This incorporates our behaviour and attitude toward others – how we treat others; and the words we speak (controlling our tongue).

W@W BLOG – Week 92018-11-03T07:47:32+02:00

W@W BLOG – Week 7

Keeping in step with the Holy Spirit - As a people living in the age of the Christian church, are we keeping in step with the Holy Spirit? What is His role in our lives?

W@W BLOG – Week 72018-11-03T07:47:56+02:00

W@W BLOG – Week 6

Werp jou bekommernisse op die Here - Mag elkeen van ons leer om God toe te laat om ons te vorm, dat ons as kinders van God kan opstaan sodat ander mense Jesus in ons oë, gedrag ensovoorts... kan sien! Mag dit vandag ook jou gebed wees: “Ken die Here in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak” (Spreuke. 3:6).

W@W BLOG – Week 62018-11-03T07:48:03+02:00

W@W BLOG – Week 5

Grace and mercy - Are grace and mercy the same thing? Do Christians receive only one or both?

W@W BLOG – Week 52018-11-03T07:48:18+02:00

W@W BLOG – Week 4

Ons erfenis - Baie mense is gered ja, maar hulle leef nie in oorwinning nie. Hulle verstaan nie wat dit beteken nie. In God se groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word.

W@W BLOG – Week 42018-11-03T07:48:27+02:00

W@W BLOG – Week 3

Taking our thoughts captive - Our mind is a battleground – multitudes of thoughts bombard us all the time. Have you considered before that most of the problems we face are internal – in our thoughts and attitudes?

W@W BLOG – Week 32018-11-03T07:48:49+02:00
Go to Top