Ons Ware Identiteit…

Meeste van ons kom by ‘n punt in ons lewens waar ons wonder oor die volgende vrae: “Wie is ek? Wat is my ware identiteit? Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Is ek wie God my geskape het om te wees?”

Ons het begin om hierdie belangrike vrae te antwoord in Week 10 – kliek hier en lees gerus weer die boodskap.

Hierdie week kyk ons na Jesus. Dit is werklik net in en deur Hom wat ons, ons identiteit (as God se kinders wat na Sy beeld geskape is) kan verstaan, uitleef en Sy Koninkryk op aarde kan bevorder.

‘n Dief kom net steel en slag en uitroei; Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.
Johannes 10:10

Dit sal ‘n mors van tyd wees om iemand se gedrag te probeer verander, sonder om die werklike dryfkrag daaragter te verstaan. En tog spandeer miljoene van ons ‘n fortuin en ‘n hele leeftyd op soek daarna – en in meeste gevalle sonder om te verstaan wat die werklike rede vir ons optrede is.

Ons moet verstaan dat hierdie behoeftes, Godgegewe is, en dat net Hy dit kan bevredig. Ons selfwaarde is afkomstig van God se liefde en aanvaarding – wat nooit verander nie. God het ons geskape, gevolglik weet net Hy alleen, hoe om in al ons behoeftes te voorsien.

Weens ons verlossing in Jesus Christus word ons hergebore as nuwe mense – kinders van God. Elkeen van ons het onskatbare waarde (Jesus het Sy lewe betaal as prys). God leer ons, in Sy Woord, dat ‘n mens nodig het om jou ware selfwaarde, betekenis en identiteit te ontdek. Die eerste twee hoofstukke van Genesis vertel die skeppingsverhaal – insluitende hoe God die mens gemaak het. Dit onthul die doel waarvoor ons geskape is – om God lief te hê en te eerbiedig. Genesis onthul ook hoe waardevol ons werklik vir God is – Sy spesiale skepping!

Maar die dief het kom steel (Johannes 10:10)… Satan se strategie was nog altyd om God se geregtigheid te bevraagteken. Deur die mense wat na God se beeld en gelykenis geskape is met sonde te beskadig, het ons gevolglik onder God se regverdige oordeel gekom. ‘n Regverdige God bestraf sonde. Sodoende wou Satan daarop aanspraak maak, dat mense, net soos hy, veroordeel moes word.
Maar, dank God, hierdie aanspraak van die bose, is deur Christus tot niet gemaak. Die straf wat vir ons, ten opsigte van ons sonde bedoel was, het op Jesus afgekom. Die bose se planne is geopenbaar en ‘n spektakel / skouspel is daarvan gemaak. Die ewige oordeel van die duiwel en sy bose engele is verseël.

Ons almal was geestelik dood weens ons sondes. Maar deur Jesus Christus se sonde-offer, Sy lewe, word ons deur God weergebore met ‘n nuwe natuur en ons sondes word vergewe. Hy het die rekord van aanklagtes teen ons uitgekanselleer en vernietig, deur dit aan die kruis van Golgota vas te spyker. Op hierdie manier het Hy die geestelike heersers en owerhede van hierdie donker wêreld gestroop van bedrieëry. Ons moet onthou ons veg nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose heersers en owerhede van die onsienlike wêreld (Kolossense 2:13-15).

In die tussentyd woed die duiwel en al sy bose magte teen Christus se volgelinge en hy weet dat sy tyd kort is; die dag van sy oordeel kom onvermydelik vinnig nader. Daarom wil hy ons, as God se kinders verhoed om werklik te verstaan wat Christus vir ons gedoen het en dat die oorwinning reeds behaal is. Hy hou ons besig met gekwelde gedagtes, bekommernisse, slegte gedragspatrone, vrese, en die lys gaan aan. Sy grootse begeerte is dat ons, in die ewige verdoemenis saam met hom moet beland. Maar in en deur Jesus het ons ewige lewe en hoop!