W@W Kids WRAP 28

Jesus se perspektief... - Vanuit die hemel, kyk Liewe Jesus heeltyd na ons... Hy sien alles – wyd en suid. Dis amper soos om hoog in ‘n boom of uitkyktoring te klim en so ontsettende mooi en wye uitsig te hê van die wêreld om ons. Mag ons op Jesus vertrou om oor ons wag te hou en ons te lei en te bewaar. En mag ons die groter prentjie van Sy liefde en genade verstaan. (Handelinge 1:9)

W@W Kids WRAP 282020-06-01T18:54:37+02:00

W@W Kids WRAP 27

Liewe Jesus het jou ontsaglik lief. Vir Hom is jy baie meer werd as ‘n swerm mossies of al die skatte van hierdie wêreld. Jy is van kop tot tone vir Hom belangrik. Hy weet tot hoeveel hare jy op jou kop het! Hy gee om. Hy belowe dat Hy by jou is. Hy sal vir jou sorg! “Wat kos vyf mossies? ’n Paar sent? Tog vergeet God nie één van hulle nie. Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moet dus nie bang wees nie; julle is vir Hom meer werd as ’n hele swerm mossies" (Lukas 12:6-7).

W@W Kids WRAP 272020-05-07T18:55:11+02:00

W@W Kids Special 1

SPESIALE GESKENK... Was jou hande... - Bemoediging vir groot en klein gedurende krisistye. Inspirasie vir 2-10 jariges! Gebruik die werkskaarte vir praktiese applikasie. "Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie.Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my hande red Ek jou (Jesaja 41:10).

W@W Kids Special 12020-04-06T19:56:06+02:00

W@W Kids WRAP 26

Ons veilige vesting... - Liewe Jesus belowe dat Hy ons sal behoed en bewaar – dit beteken ook teen Covid-19. As jy dalk bang raak en nie seker is wat hierdie virus beteken nie – lees en onthou Psalm 91. “Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou” (Psalm 91:1-3).

W@W Kids WRAP 262020-04-02T18:53:57+02:00
Go to Top