Ons veilige vesting…

Lees:

Psalm 91:1-3 (NV): “Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou”.
** Ek sou graag die hele Psalm wou lees – maar gaan gerus as ‘n familie en lees en maak ‘n studie van Psalm 91.

Doen:

So, al lyk en voel dinge anders – nuwe roetines, meer tyd in ons huise, en dalk ‘n bietjie meer onsekerheid oor wat volgende gaan gebeur… kom ons onthou hierdie maand:
Liewe Jesus belowe dat Hy ons sal behoed en bewaar – dit beteken ook teen Covid-19. As jy dalk bang raak en nie seker is wat hierdie virus beteken nie – lees weer Psalm 91. Kan ek jou eintlik uitdaag om dit te memoriseer en op te sê elke keer as daar “worry” of angs in jou hart kom?
Kom ons wees lief vir mekaar en koester hierdie spesiale familie tyd wat ons gegun is.

Bid:

Liewe Jesus, dankie dat U ons skuiling en veilige vesting is. Help ons asseblief om ons oë gefokus op U te hou – veral as ons dalk bang of onseker raak gedurende hierdie tyd. Dankie dat ons weet, dat U ons hoop is en dat U ons behoed en bewaar – ook teen hierdie virus. Dankie dat ons, ons gesinne en gemeenskap aan U kan opdra. Help ons, om in ‘n tyd soos die, U lig en hoop vir die wêreld te wees!
Amen.

Subscribe to our Podcast Channel