Dit is Kersfees!

Lees:

Lukas 2:14 (NV): “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het!”

Doen:

Kan julle glo dit is Kersfees! Die beste, ongelooflikste tyd van die jaar!
Liewe Jesus se verjaarsdag – ons grootste geskenk van ons Hemelse Vader.

Bid:

Vader God, dankie dat U vir ons die wonderlikste tyd saam met ons familie en vriende gee. Dankie dat U, U Seun na die aarde toe gestuur het om ons sondes te vergewe en ons U kinders te maak. Jesus, ons loof en prys U!
Amen.

Subscribe to our Podcast Channel