Lewende hoop…

Lees:

1 Petrus 1:3 (NV): “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop…”

Doen:

Onthou hierdie maand:

Jesus leef! Jesus het nie net vir Satan, die dood, die graf en hel oorwin nie – maar Hy het donkerte na lig verander; siekte of pyn na genesing; angs na vrede; hartseer na geluk; terneergedruktheid na hoop; haat na liefde; en twyfel na geloof…

Jesus het ons kom verlos van sonde – Hy het ons kom red! Jesus gee vir ons ‘n splinternuwe, ewige lewe saam met God ons Vader. Daarom het ons alles om elke dag ten volle te leef.

Bid:

Liewe Jesus, dankie dat U sonde en die dood oorwin het. Jesus ons loof en prys U vandag – want aan U alleen kom alle eer toe. In U vind ons verlossing, liede, hoop, vrede, geluk en ewige lewe!
Amen.

Subscribe to our Podcast Channel