Jesus – ons grootste geskenk ooit!

Lees:

1 Johannes 4:9 (AFR53): “Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe”.

Doen:

Vandag gedenk ons ‘n baie spesiale dag – die geboorte van Jesus. Terwyl ons lekker speel en dit saam familie en vriende geniet – kom ons onthou:

Om ons Vader God te loof en prys vir die grootste geskenk wat Hy ooit aan ons kon gee – Sy seun, Jesus.

Jesus is gebore as mens, het ons geleer hoe om reg te lewe terwyl Hy op aarde was en het toe die grootste denkbare prys vir elkeen van ons lewens betaal. Hy het gesterf aan die kruis en die dood oorwin. Deur Jesus is ons kinders van God en het ons hoop op die ewige lewe.

Bid:

Kom ons bid soos wat Jesus ons geleer het: Ons Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word; laat U koninkryk kom; laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen.

Subscribe to our Podcast Channel