Die “Jedídja” identiteit

Ons moet onsself afvra, waarin vind ons, ons identiteit? Is dit in wat ons doen? Of is dit wie ons is?

“Darna het Dawid sy vrou Batseba getroos. Hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap. Sy het ‘n seun in die wêreld gebring, en Dawid het hom Salomo genoem. Die Here het hom liefgehad en Hy het hom deur Natan, die profeet, Jedídja laat noem, ter wille van die HERE”.
2 Sameul 12:24-25

Jedídja beteken “geliefde van God”. Kom ons kyk hoe word ‘n mens geidentifiseer as ‘n “geliefde van God” en wat dit beteken.

Is dit wat ons doen?

Sommige mense vind hulle betekenis in die lewe deur te dink hulle moet ‘n verskil maak. Maar wat gebeur indien hulle dit nie regkry nie? Dit kan meebring dat vrees vir mislukking hulle god word.

Of, is dit wie ons is?

Ander mense is weer oortuig dat hulle waardigheid vind in die gesegde: “Dit is nie wat ek doen nie, maar wie ek is, wat saak maak”. Ongelukkig bring hierdie tipe denke selfgesentreerdheid mee en dit is :“I”dolatry.

Gelukkig is daar ‘n ander manier…

Die Bybel vertel ons die beroemde verhaal van Dawid en Batseba. Koning Dawid, was ‘n man wat God met sy hele hart liefgehad het, maar die verskriklike keuses gemaak het deur Batseba se man Uriah, (sy lojale vriend en soldaat) se moord te reël sodat hy haar vir homself kon kry. Maar God het hom deur die profeet Nathan, gekonfronteer, en hy het berou gekry. (Lees Dawid se belydenis in Psalm 51 – Indien  jy ooit ‘n stommiteit oorkom, bid daardie gebed met jou hele hart en kyk wat gebeur…)
Al het God Dawid vergewe, het hy nogtans die pynlike gevolge van sy keuses ervaar.

Na die dood van die kind wat gebore is uit sy owerspelige verhouding met Batseba, het Dawid haar as een van sy vroue ingeneem. Hulle het hulle volgende kind Salomo genoem, wat “vredeliewend” beteken. Hierdeur het hulle verklaar: “Ons het baie deur gemaak, maar miskien kan ons nou vrede kry”. Hulle het, net soos so baie mense vandag, gehoop op blote oorlewing en miskien ‘n bietjie vrede, want dit is die beste wat die wêreld voor hoop, en die beste wat die wêreld kan bied.

Maar, Jesus bied soveel meer.

Hulle het hom “Salomo” genoem, maar die Here het hom “Jedídja” genoem, wat “geliefde van die Here” beteken. Solank Salomo sy identiteit gevind het deur die Here lief te hê, was hy ‘n “wyse koning”. Maar toe hy hierdie identiteit verloor en dit vind as “die wyse koning”, was hy oor gegee aan afgodery.

Elkeen wat in Christus gered word, is God se “Jedídja”.

Die Here begeer dat elkeen van ons as Sy Jedídja geidentifiseer moet word. Wanneer ons, ons identiteit vind in dit wat ons doen, hang ons sekuriteit af van ons eie prestasies. Maar wanneer ons dit vind deur die Here lief te hê, hang ons sekuriteit van Sy prestasies af.
Ons maak dikwels identiteitsstellings soos: “Ek is ‘n direkteur, onderwyser… ‘n ma… konsultant… ‘n student… ‘n atleet…” Die waarheid is egter nie “ek is” ‘n onderwyser, moeder, ensovoorts nie, maar “ek is” ‘n “geliefde kind van die Here” wat die werk van ‘n onderwyser, moeder, ensovoorts doen. Wanneer ons geluk afhang van wat gebeur, kan die bose ons geluk steel. Maar wanneer ons rus vind om die Here se geliefde te wees, begin die werklike oorvloedige lewe binne ons.

Ons moet Jesus toelaat om ons lief te hê!

Jesus het gesê: ‘n Dief kom net steel en slag en roei uit; maar Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed kan hê (Johannes 10:10).
Hoe kan ons identiteitsdiefstal vermy. Dink vir ‘n oomblik: Wie sou iemand se identiteit wou steel as dit niks werd is nie? Die Bybel sê dat ons na God se beeld gemaak is; ons is dus baie werd en uiterste belangrik vir Hom. “Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes” (1 Johannes 4:10).
Voortspruitend uit God se ware liefde vir ons, het Hy Sy Seun gestuur om ons te red deur vir ons aan die kruis van Golgota te sterf. “Want God het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom” ( 2 Korintiers 5:21)Geseënd is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie” (Romeine 4:8). Die Here nooi ons uit om na Hom te kom en ware rus, ware liefde en die ware identiteit, die Jedídjaidentiteit, te vind wat Hy vir ons gewen het.

Wat is in ‘n naam?

Die Jedídja-identiteit laat meer en meer van Jesus se liefdevolle teenwoordigheid op ons rus. En wanneer ons Hom toelaat om genoeg vir ons te wees, sal Hy ons lewens verander. Maar ons moet egter ook onthou dat daar is ‘n ware vyand wat nie net ons identiteit wil steel nie, maar wat ons wil doodmaak en totaal vernietig. Gelukkig het ons Skepper ons lief. Hierdie wonderlike Redder, Jesus, het vir ons gesterf! Hy wil ons nie net red nie maar Hy wil ons vul met ‘n oorvloedige lewe. Ons moet Hom net toelaat om dit te doen. Hy wil aan ons die geheim van ware tevredenheid openbaar. Laat dit vir ons genoeg wees om Hom toe te laat om ons lief te hê.