W@W Kids WRAP 18

Jou eerste stap in alles is GEBED! - As jy nie weet wat om te doen nie (as jy hulp nodig het): 1) STOP; 2) BID; 3) LUISTER na God se wil en instruksies; 4) DINK aan ‘n Bybelversie en aan hoe Jesus sou optree; 5) ONTHOU God se liefde en genade vir jou; 6) TREE dan OP volgens God se wil!