W@W Kids WRAP 14

Lewende hoop... - 1 Petrus 1:3 (NV): “Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop...”