W@W Kids WRAP 16

Ons loof U almagtige naam! - Genesis 1:31 (OV): “Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en dit was baie goed...”