W@W Kids WRAP 41A

Liefde en Goedhartigheid... - Kom ons bid en vra vir Liewe Jesus om ons te help in alles wat ons doen, dink en sê. Om Hom te vertrou in alles en om ons te leer hoe om Sy liefde, genade, nederigheid, vrede en goedheid uit te leef teenoor ander. (1 Korintiërs 13:4-5)