W@W Kids WRAP 43A

Die gordel van waarheid... - Mag ons vandag besluit om God se gordel van waarheid te dra! Mag ons eerlike en opregte lewens leef, sodat ons ligdraers vir ons Hemelse Vader se Koninkryk mag wees... (Efesiërs 6:14a)