W@W Kids WRAP 44A

Die borswapen van geregtigheid... - Ons moet ons harte beskerm, want daarvandaan vloei lewe. God het ons die gawe van geregtigheid gegee deur die offer van Jesus aan die kruis. Kom ons staan vas daarteen om te sondig, sodat ons in ‘n regte posisie met God kan wees en kan doen wat Hy ons geroep het om te doen. (Efesiërs 6:14)