W@W Kids WRAP 20

Op ons knieë... - Wat is ons eerste reaksie as alles nie gaan soos ons hoop of gedink het nie? Wat is jou eerste reaksie in nood? Kom ons onthou: Ons Hemelse Vader is goed en aan Sy liefde is daar geen einde nie. Hy hoor as ons bid! Hy wil die beste vir jou hê, Hy is getrou en het jou meer lief as wat jy ooit sal kan besef.