W@W Kids WRAP 44A

Die borswapen van geregtigheid... - Ons moet ons harte beskerm, want daarvandaan vloei lewe. God het ons die gawe van geregtigheid gegee deur die offer van Jesus aan die kruis. Kom ons staan vas daarteen om te sondig, sodat ons in ‘n regte posisie met God kan wees en kan doen wat Hy ons geroep het om te doen. (Efesiërs 6:14)

W@W Kids WRAP 44A2021-11-04T19:13:42+02:00

W@W Kids WRAP 44E

The breastplate of righteousness... - We need to protect our hearts, because from there flows life. God has given us the gift of righteousness through the sacrifice of Jesus. Let’s stand firm against sinning, so that we can be in right standing with God and do what He called us to do. (Ephesians 6:14 NIV)

W@W Kids WRAP 44E2021-11-04T18:46:18+02:00

W@W Kids WRAP 43A

Die gordel van waarheid... - Mag ons vandag besluit om God se gordel van waarheid te dra! Mag ons eerlike en opregte lewens leef, sodat ons ligdraers vir ons Hemelse Vader se Koninkryk mag wees... (Efesiërs 6:14a)

W@W Kids WRAP 43A2021-10-06T19:06:08+02:00

W@W Kids WRAP 43E

The belt of truth... - Did you know that God has given us a super cool gift – it’s called the Armour of God! I hope you will join us over the next couple of months, on a journey as we unpack each piece that forms part of God’s amour. This month we’re going to look at the first piece, THE BELT OF TRUTH. (Ephesians 6:14 NIV)

W@W Kids WRAP 43E2021-11-04T18:49:50+02:00

W@W Kids WRAP 42E

Making the most of every opportunity... - May we grab hold of every opportunity to make a difference in the world around us, by focusing on the beautiful and wonderful things in life. May we see opportunities instead of problems. May we be wise, positive, hope-filled children of the Light, because we stand victorious in and through Jesus. (Ephesians 5:15-17)

W@W Kids WRAP 42E2021-08-05T19:16:23+02:00

W@W Kids WRAP 42

Maak die beste gebruik van elke geleentheid... - Mag ons elke geleentheid aangryp om ‘n verskil te maak in die wêreld rondom ons, deur die mooi in die lewe te sien. Mag ons fokus op die geleentheid eerder as die probleem. Mag ons verstandige, positiewe, hoopvolle kinders van die Lig wees, want Jesus het reeds die oorwinning gebring. (Efesiërs 5:15-17)

W@W Kids WRAP 422021-08-05T19:00:13+02:00

W@W Kids WRAP 41A

Liefde en Goedhartigheid... - Kom ons bid en vra vir Liewe Jesus om ons te help in alles wat ons doen, dink en sê. Om Hom te vertrou in alles en om ons te leer hoe om Sy liefde, genade, nederigheid, vrede en goedheid uit te leef teenoor ander. (1 Korintiërs 13:4-5)

W@W Kids WRAP 41A2021-07-05T18:43:59+02:00

W@W Kids WRAP 41E

Love and Kindness... - Let us pray and ask Jesus to help us to trust Him in everything and to teach us how to show His love and kindness to the world around us. (1 Corinthians 13:4-5)

W@W Kids WRAP 41E2021-07-05T18:44:34+02:00

W@W Kids WRAP 40

Gehoorsaamheid en ‘n reënboog! - Jesus leer en lei ons. Ons hoef niks in ons eie krag te doen nie, maar in en deur die Heilige Gees is ons sterk genoeg om deur enige storm te kom en die ongelooflike mooi reënboog te sien wat ons het as ‘n teken van God se liefde, genade, goedheid, beloftes en seën. Mag ons soos Noag, gehoorsaam wees as ons Hemelse Vader vir ons ‘n opdrag gee. “En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen” (Genesis 6:22).

W@W Kids WRAP 402021-05-21T17:32:23+02:00

W@W Kids WRAP 39

Gehoorsaamheid en ‘n reënboog! - Jesus leer en lei ons. Ons hoef niks in ons eie krag te doen nie, maar in en deur die Heilige Gees is ons sterk genoeg om deur enige storm te kom en die ongelooflike mooi reënboog te sien wat ons het as ‘n teken van God se liefde, genade, goedheid, beloftes en seën. Mag ons soos Noag, gehoorsaam wees as ons Hemelse Vader vir ons ‘n opdrag gee. “En Noag het dit gedoen. Net soos God hom beveel het, so het hy gedoen” (Genesis 6:22).

W@W Kids WRAP 392021-04-12T18:35:25+02:00
Go to Top