W@W Kids WRAP 12

Om geduldig te wees... - Efesiërs 4:2 (NV): “Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde”.