W@W Kids WRAP 20

Op ons knieë... - Wat is ons eerste reaksie as alles nie gaan soos ons hoop of gedink het nie? Wat is jou eerste reaksie in nood? Kom ons onthou: Ons Hemelse Vader is goed en aan Sy liefde is daar geen einde nie. Hy hoor as ons bid! Hy wil die beste vir jou hê, Hy is getrou en het jou meer lief as wat jy ooit sal kan besef.

W@W Kids WRAP 202019-11-01T19:12:34+02:00

W@W Kids WRAP 18

Jou eerste stap in alles is GEBED! - As jy nie weet wat om te doen nie (as jy hulp nodig het): 1) STOP; 2) BID; 3) LUISTER na God se wil en instruksies; 4) DINK aan ‘n Bybelversie en aan hoe Jesus sou optree; 5) ONTHOU God se liefde en genade vir jou; 6) TREE dan OP volgens God se wil!

W@W Kids WRAP 182019-09-02T17:13:03+02:00
Go to Top