W@W BLOG – Week 10

Ons Ware Identiteit (deel 2) - Meeste van ons kom by ‘n punt in ons lewens waar ons wonder oor die volgende vrae: “Wie is ek? Wat is my ware identiteit? Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Is ek wie God my geskape het om te wees?” Hierdie week kyk ons na Jesus. Dit is werklik net in en deur Hom wat ons, ons identiteit (as God se kinders wat na Sy beeld geskape is) kan verstaan, uitleef en Sy Koninkryk op aarde kan bevorder.

W@W BLOG – Week 102018-12-06T19:41:16+02:00

W@W BLOG – Week 12

Ons Ware Identiteit (deel 2) - Meeste van ons kom by ‘n punt in ons lewens waar ons wonder oor die volgende vrae: “Wie is ek? Wat is my ware identiteit? Hoekom is ek hier? Wat is my doel? Is ek wie God my geskape het om te wees?” Hierdie week kyk ons na Jesus. Dit is werklik net in en deur Hom wat ons, ons identiteit (as God se kinders wat na Sy beeld geskape is) kan verstaan, uitleef en Sy Koninkryk op aarde kan bevorder.

W@W BLOG – Week 122018-12-06T19:43:18+02:00

W@W BLOG – Week 6

Werp jou bekommernisse op die Here - Mag elkeen van ons leer om God toe te laat om ons te vorm, dat ons as kinders van God kan opstaan sodat ander mense Jesus in ons oë, gedrag ensovoorts... kan sien! Mag dit vandag ook jou gebed wees: “Ken die Here in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak” (Spreuke. 3:6).

W@W BLOG – Week 62018-11-03T07:48:03+02:00

W@W BLOG – Week 4

Ons erfenis - Baie mense is gered ja, maar hulle leef nie in oorwinning nie. Hulle verstaan nie wat dit beteken nie. In God se groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word.

W@W BLOG – Week 42018-11-03T07:48:27+02:00

W@W BLOG – Week 2

Die “Jedídja” Identiteit - Ons moet onsself afvra, waarin vind ons, ons identiteit? Is dit in wat ons doen? Of is dit wie ons is?

W@W BLOG – Week 22018-11-03T07:48:57+02:00
Go to Top